تبلیغات
وطنم دلفان - وازه های خسته...

واژه های خسته
چه غریبانه 
در این سطر
جان می دهند
 دیگر شعرهم مرا
 ارضا نمی کند
خبری ازطلوع
نیست!!!!!!!!!!!
غروب تو غم
 انگیز بود...
خوب یادم هست
صدای شیوَن 
مادربزرگ را
گریه های مادرم
هرروزمرا 
چنگ می زند!!!!
دستانم زبان گویای
من شده اند...
برای اثبات
توبه زبانم را با
گیوتین زده ام

اصغر_بارانی


تاریخ : جمعه 12 آذر 1395 | 07:38 ب.ظ | نویسنده : اصغر بارانی | نظرات